Innhald

Søk bustadlån i din lokale bank!

Hos oss får du din personlege rådgivar din du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du treng det. Vi er der du er.

Inntektsforsikring

Med ei inntektsforsikring vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft.

Resultat av kundeval - forstanderskapet

Medlemmer for 2 år:
Arild Bakken
Thorbjørn Fylling

Varamedlemmer:
4 år: Frode Synnes
3 år: Jan Arild Refsnes
2 år: Ann Mari Abelvik
1 år: Jan Petter Øvstedal

Astrid Bakken vann gavekortet på kr. 2.000,-. Gratulerer!

Prisendring

Ørskog Sparebank set opp renta på enkelte bustadlån og innskot. Renta på nye lån gjeld frå 13.01, medan renta på noverande lån og innskot blir sett opp frå 24. februar.
Banken aukar samstundes termingebyret på bustadlån med kr. 10,- Den beste rettleiande renta på bustadlån til ungdom under 34 år blir etter dette 2,25%.
Renteauken kjem som følgje av oppgang i marknadsrenta generelt og endra marknadsforhold.
Kundar med lån vil bli varsla med brev per post eller i nettbanken.

Vipps, så er vi vener!

Eika kjem inn på eigarsiden i Vipps, saman med DNB, Sparebank1–alliansen og 16 andre alliansefrie bankar. No blir det éi felles mobil lommebok for norske bankkundar.

Åpningstider

Mandag - fredag:  09:00 - 15:30

Husk at du også kan ringe Eika Servicesenter på telefon 03850 kvar dag til kl 23:00.
Her får du hjelp til nettBank, Mobilbank og kort.