Innhald

Trygg handel på nettet

Kredittkort er den tryggaste og smartaste betalingsmåten når du sit i sofaen og handlar. Skaff deg kredittkort - opplev fordelane!

Nyheit - Inntektsforsikring

Med ei inntektsforsikring vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft.

Tidenes beste resultat i Ørskog Sparebank

Ørskog Sparebank oppnådde det beste resultatet noensinne med et resultat etter tap og skatt på 20,5 mill. kr. pr. 31.12.2016. 1 million deles ut i gaver til lag og foreninger. Hilde og Harry på Fjellstova tar her imot en gavesjekk som symbol på at banken bidrar til ny hjertestarter på Ørskogfjellet.

Prisendring

Ørskog Sparebank set opp renta på enkelte bustadlån og innskot. Renta på nye lån gjeld frå 13.01, medan renta på noverande lån og innskot blir sett opp frå 24. februar.
Banken aukar samstundes termingebyret på bustadlån med kr. 10,- Den beste rettleiande renta på bustadlån til ungdom under 34 år blir etter dette 2,25%.
Renteauken kjem som følgje av oppgang i marknadsrenta generelt og endra marknadsforhold.
Kundar med lån vil bli varsla med brev per post eller i nettbanken.

Åpningstider

Mandag - fredag:  09:00 - 15:30

Husk at du også kan ringe Eika Servicesenter på telefon 03850 kvar dag til kl 23:00.
Her får du hjelp til nettBank, Mobilbank og kort.