Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta. Same kva spareform, få den fulle oversikta i Min Sparing i mobilbanken.

Aktuelt no

Opprett aksjesparekonto innan nyttår

Har du gevinst på aksjefonda dine? Nyttårsaftan er siste frist for å overføre aksjefonda dine skattefritt til ein aksjesparekonto. 

Med aksjesparekonto kan du selje og byte aksjefond utan å skatte undervegs. Du kan også ta ut beløpet du har sett inn utan å skatte. Det er fyrst når du tek gevinsten ut av kontoen at du betaler skatt.

Følg med på sparinga di i mobilbanken

Sjå kva du får i pensjon!

Få ei samla oversikt over all di sparing og sjå kva du kan forvente å få i pensjon.