Kvifor bør du velje oss?

Vi er banken med det store hjartet og fornøgde kundar. For oss er kvar enkelt kunde viktig. Vi ønskjer å vere med deg heile livet og vere ein støttespelar for små og store økonomiske val. Vi hjelper deg å realisere dine planar og mål. Våre dyktige rådgivarar har lokalkunnskap og kan tilby personleg økonomisk rådgjeving.
  • Personleg rådgiving
  • Alle produkt du treng
  • Brukarvennleg mobil- og nettbank
  • Ein bank der du bur
Ja, eg vil bli kunde (krev BankID)

Ørskog Sparebank har tid til deg

Våre kundar verdset oss høgast på det som betyr mest i det lange løp - personlig kundeservice og rådgjeving. Det er kanskje viktig for deg også?

Vi er glade for at stadig fleire er interessert i å bli bedre kjent med oss, og velge Ørskog Sparebank som sin bank- og forsikringstilknytning. Vi veit at kundane våre set pris på at vi er lette å få personlig kontakt med.

Livet forandrar seg, og vi ønsker å gi deg gode svar og løysingar gjennom alle livets fasar, enten det gjeld sparing, lån, forsikring, mobilbank, kort eller andre tenestar.

Velkommen til oss - vi har tid til deg!