Vi deler ut 739.000,- fordelt på 87 lag og foreninger!

Mange frivillige lag og foreninger opplever vanskelige økonomiske tider nå. Med redusert aktivitet, ingen turneringer eller samlinger så uteblir inntektene. Det er da det skal merkes at man har lokalbanken i ryggen. Vi deler hvert år ut av overskuddet vårt, og gir tilbake til lokalsamfunnet. I år er det rekord i antallet som får støtte fra oss – hele 87 lag og foreninger i bankens nedslagsfelt blir tildelt gaver.

På bildet ser du styreleder Odd Arild Jakobsen fra Ørskog Angels og banksjef Eirik Kavli. Cheerleading har hatt et stort oppsving de siste årene, og samler jenter og gutter fra hele distriktet til akrobatiske og luftige sprell. Laget har etablert seg i norgestoppen, og har dessuten rekruttert store nye årskull helt ned i 7 års alderen. Pengene kommer godt med til videre drift og satsing på idretten!

Gavemidlene blir utbetalt nå i de kommende dagene til kontonummeret som ble oppgitt på søknadstidspunktet.

Neste gaveutdeling er planlagt i februar / mars 2021. Vi vil publisere søknadsskjema på hjemmesidene våre.

Til slutt vil vi i Ørskog Sparebank rette en stor takk til alle som engasjerer seg i frivillige lag og foreninger, innenfor idrett og kultur. Uten dere blir vi et fattigere lokalsamfunn!

 
Abelset og Tøsse grendahus kr 5.000,00
Blindheim KFUK KFUM Speidere kr 10.000,00
Braute Grendalag/Grendahus kr 5.000,00
Bærebibliotek Sunnmøre kr 6.000,00
Engesetdal Bygdelag kr 5.000,00
Engesetdal & Skodje Skyttarlag kr 5.000,00
FAU Valle Barnehage kr 5.000,00
FAU Vike Montessori Skule kr 3.000,00
Vike Montesorribarnehage kr 5.000,00
FAU Prestmarka Barnehage kr 5.000,00
FAU Årøyhaugen Barnehage kr 5.000,00
Foreininga Sjukehuset vårt kr 3.000,00
Fjellservice Stordal IL kr 6.000,00
GLOMSET IL kr 15.000,00
Gapskrattfestivalen/Tresfjord U kr 5.000,00
GØLV Velforening kr 5.000,00
Hauane Hytteforening kr 5.000,00
Haugsetra Hytteforening kr 5.000,00
IL Lauparen kr 15.000,00
Jørnevegen Velforening kr 5.000,00
Kamba Musikk kr 2.500,00
Langdalen Utmarkslag kr 3.000,00
Langevåg Skytterlag kr 3.000,00
LHL Skodje/Ørskog/Haram kr 5.000,00
Myrtegen vel kr 5.000,00
Nordvest Hestesportsklubb kr 5.000,00
Pårørandeforeninga v/Ørskog Sjukeheim kr 3.000,00
Sirius Møre kr 15.000,00
Sjøholt Atletklubb kr 5.000,00
Sjøholt Intremisjon/bedehus kr 2.500,00
Sjøholt Søndagsskule kr 5.000,00
Sjøholt Vel kr 5.000,00
Sjøholt Ving kr 5.000,00
Sjøholtreitane velforening kr 5.000,00
Skarbø Krinslag kr 5.000,00
Skodje Idrettslag kr 15.000,00
Skodje og Ørskog Mållag kr 3.000,00
Skodje Trialklubb kr 7.500,00
Skodje Pensjonistlag kr 3.000,00
Skomakergata velforening kr 5.000,00
SKÅL Velforening kr 5.000,00
Strandabøen Velforening kr 5.000,00
Stiftelsen felles bede-og kyrkjelydshus i Fiksdal sokn. kr 5.000,00
Stordal Skipatrulje kr 3.000,00
Storfjorden Sportskytterlag kr 3.000,00
Stranda Sentrumsforening kr 2.500,00
Stranda Pensjonistlag kr 2.500,00
Tomrefjord I.L Skigruppa kr 6.000,00
Ungdomsklubben i Ørskog kr 5.000,00
UL Fram kr 5.000,00
Vaksvik Grendahus kr 5.000,00
Valde Idretts og Grendalag kr 5.000,00
Valldal Skyttarlag kr 5.000,00
Valle Barneforening kr 6.000,00
Valle Barnekor kr 6.000,00
Valle Bedehus kr 5.000,00
Ved og Vel kr 10.000,00
Vatne/Tennfjord Røde Kors Hjelpekorps kr 5.000,00
Vestnes Jeger og Fiskeforening kr 5.000,00
Vestnes Pistolklubb kr 5.000,00
Vestnes Varfjell IL Kampsport kr 5.000,00
Zargate kr 5.000,00
Ørskog Angels kr 100.000,00
Ørskog Brannvernforening kr 2.500,00
Ørskog Brass kr 15.000,00
Ørskog Bygdekvinnelag kr 5.000,00
Ørskogdagane kr 1.000,00
Ørskog Frivillighetsentral kr 5.000,00
Ørskogfjell Skilag kr 15.000,00
Ørskog Historielag kr 50.000,00
Ørskog IL kr 75.000,00
Ørskog Kunstlag kr 5.000,00
Ørskog Musikkverkstad kr 5.000,00
Ørskog og Skodje husflidlag kr 5.000,00
Ørskog Pensjonistforening kr 2.500,00
Ørskog Røde Kors kr 10.000,00
Ørskog Seniordans kr 1.500,00
Ørskog Skule FAU kr 5.000,00
Ørskog Skulekorps kr 50.000,00
Ørskog Skyttarlag kr 3.000,00
Ørskog Småbåtlag kr 5.000,00
Ørskog Sokneråd kr 2.500,00
Ørskog Storblåsarband (Øss`n) kr 15.000,00
Ørskog Trekkspillorkester kr 5.000,00
Øvre Stordal Vel kr 5.000,00
Ålesund Innebandyklubb kr 10.000,00
Ålesund Golfklubb kr 2.500,00