BSU – Bustadsparing for unge

BSU er den mest lønnsame spareforma for deg under 34 år. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.
  • Spar inntil 25 000 kr kvart år, til saman 300 000 på BSU
  • Inntil 5 000 kr i skattefrådrag kvart år
  • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

BSU Pluss utan skattefradrag

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Du vil framleis få den beste innskotsrenta til banken, men ikkje skattefrådrag. For å få skattefrådrag bør du prioritere å spare i BSU først.

  • Du får banken si beste rente på innskot
  • Du bind deg ikkje til fast sparing
  • Ektefellar og sambuarar kan opprette kvar sin BSU Pluss
  • Same årlege sum + totalbeløp som på BSU (25.000/300.000)
Kontakt banken for å opprette BSU Pluss utan skattefradrag.
Ved uttak til anna enn boligformål vil kontoen bli belasta med eit uttaksgebyr på 2% av saldo. Kontoen vil bli endra til ordinær høgrentekonto. Det gjeld ikkje uttak av midlar spart inneverande år.