Grønt bustadlån

Dette er lånet for deg som har, eller skal kjøpa, ein energieffektiv bustad som bruker lite straum eller har alternative, miljøvennlege energikjelder. Vi påskjønner grøne val, og tilbyr Grønt bustadlån med ekstra gunstige vilkår. Ein grøn bustad er bra for både miljøet og for lommeboka
  • For hus med energimerking A og B
  • Gunstig bustadrente
  • Mogleg med refinansiering om du vil auka bustadlånet
  • Personleg rådgjeving
Sjekk kor mykje du kan låne

Dette betyr energimerking A og B

Energimerke A: Bustaden har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til betre isolasjon og vindauge. Passivhus vil få A.

Energimerke B: Bustaden har varmepumpe eller solenergi og/eller betre isolasjon og vindauge enn krava i byggeforskriftene. Typa bustad, byggeår og bruksareal vil òg påverka energiklassen

Slik finn du energimerke på bustaden

Skal du kjøpa bustad står energimerke alltid i prospektet. Du kan òg finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no. Her får du energimerke ved å gi opp typa bustad, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte