Innhald

Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Lån med sikkerhet i bustaden

Bustadlånet blir nedbetalt etter ein fast nedbetalingsavtale, anten med fast- eller flytande rente.

Øk bustadlånet - refinansiering
For deg som skal pusse opp, byggje ut eller ønskjer å samle ulik gjeld inn i bustadlånet. 
Belåningsgrad blir ut ifra verdien til bustaden vurdert og omsetteligheit.

Andre bustadlån

Ofte stilte spørsmål

Bustadlån - prisar

Beskrivelse Pris innanfor 75 % av markedsverdi* Pris innanfor 85 % av markedsverdi**
Nominell rente Frå 2,50 % Frå 2,90 %
Termingebyr aut. belastning 55 kr 55 kr
Etableringsgebyr Frå 1.500 kr Frå 1.500 kr
Depotgebyr 750 kr 750 kr
Betalingsutsettelse  250 kr 250 kr
Tinglysning  Etter gjeldande satsar i Løsøreregisteret og Statens Kartverk Etter gjeldande satsar i Løsøreregisteret og Statens Kartverk

Priseksempel:
*Effektiv rente 2,594 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.710.306 kr
**Effektiv rente 3,025 %. 1.500.000 kr over 25 år. Totalt 2.129.248 kr

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.