Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Om bustadlånet

Andre bustadlån

Bustadlån - prisar

Beskrivelse Pris innanfor 75 % av markedsverdi* Pris innanfor 85 % av markedsverdi**
Nominell rente Frå 2,50 % Frå 2,90 %
Termingebyr aut. belastning 55 kr 55 kr
Etableringsgebyr Frå 2.000 kr Frå 2.000 kr
Depotgebyr 750 kr 750 kr
Betalingsutsettelse  500 kr 500 kr
Tinglysning  Etter gjeldande satsar i Løsøreregisteret og Statens Kartverk Etter gjeldande satsar i Løsøreregisteret og Statens Kartverk

Priseksempel:
*Effektiv rente 2,597 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.710.839 kr
**Effektiv rente 3,029 %. 1.500.000 kr over 25 år. Totalt 2.129.752 kr

Gode råd

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Slik får du bustadlån

Økonomien din er avgjerande for kor mykje lån du kan klare i kvardagen. Her er det vi i banken spør etter når du søkjer lån til bustad.