Tips ved skade

10 skivettreglar i alpinbakken

Følg desse reglane om skivett så blir alpinkøyringa tryggare for både deg sjølv og andre i bakken.