Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjeld med ein gong du går ut av døra heime, og gjeld alle typar reiser som varar inntil 60 dagar.
  • Forsikringa gjeld både ferie og jobbreiser inntil 60 dagar
  • Dekkjer heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke
  • Ulukkes- og avbestillingsforsikring er inkludert
Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Kor godt forsikra ønskjer du å vere?

Hos oss kan du velje mellom Reise og Reise Pluss. Sjå kva som passar deg best. 
Reise Pluss Reise
Actionfylte aktivitetar (fjellklatring, isklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)

Utvida sum til sykkel 30 000 kroner per skadetilfelle

Ubegrensa avbestillingsforsikring

Ingen eigendel ved skade

Utvida sum på spesielle verdigjenstandar til 20 000 for enkeltperson og 40 000 for familie per skadetilfelle

 

Ubegrensa reisegods

 

Sykkel inntil 10 000 per skadetilfelle

Ulukkesforsikring

Avbestilling inntil 50 000 for enkelperson og 100 000 for familie per skadetilfelle

Spesielle verdigjenstandar inntil 15 000 for enkelperson og 20 000 for familie

Reisegods inntil 40 000 enkelperson og 120 000 for familie

Heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke


Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg