Koronaviruset - kva dekker forsikringa?

Vi har stor pågang på telefonen, det er fint om du ikkje ringjer oss dersom det ikkje er akutt, men bruker tenestene våre på nett. Vi følgjer styresmaktene si oppfordring og jobbar også heimanfrå.

Har du helårs reiseforsikring?

Heilårs reiseforsikring dekkjer kostnadar til avbestilling av bestilte utanlandsturar

Eika helårs reiseforsikring dekker avbestilling av utenlandsreiser knyttet til Covid 19.

Du trenger ikke melde saken din til oss før avreisetidspunktet har vært.

Vi anbefaler deg å vente med å melde skaden til reisearrangør eller flyselskap har kansellert reisen din. Da har du rett på tilbakebetaling fra arrangøren eller flyselskapet. Beløp som ikke refunderes av reisearrangøren eller flyselskapet kan du søke om å få dekket av Eika.

Du kan melde saken din inntil ett år etter at den har oppstått.

Avbestilling av planlagt reise

Myndighetenes reiseråd vil endre seg gjennom sommeren. Smittesituasjonen i ulike land og regioner avgjør hvilke råd myndighetene gir. Endringer i reiseråd kan bli gjort med kort varsel.

Eika helårsreiseforsikring dekker avbestilling til de land og regioner som myndighetene fraråder å reise til.

Forutsetningene er:

  1. Bestillingstidspunktet for reisen: det forelå ikke reiseråd på bestillingstidspunktet. (Avbestilling blir ikkje dekt dersom du bestilte ei reise mens reiserådene gjaldt, sjølv om avreise er fram i tid. Grunnen til dette er at reiserådene kan endrast på kort varsel.)
  2. Utreisedato: Det foreligger reiseråd til destinasjonen på utreisedato

Før du melder din sak til oss, må du sjekke hva du får refundert av reisearrangør/flyselskap/hotell etc.

Oversikt over hvilke land det er gitt reiseråd til finner du her: FHI.no

Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser.

Dette gjør du:

  • Sjekk at det ikke forelå reiseråd til din destinasjon på bestillingsdatoen for reisen
  • Sjekk at det foreligger reiseråd til din destinasjon på utreisedato
  • Vent til avreisedato før du melder krav til oss om refusjon av kostander knyttet til reisen. Først da vil du vite hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.
  • Ved innstilt flyreise har du rett på tilbakebetaling fra flyselskapet. Du bør vente og se om flyavgangen blir innstilt og så søke refusjon fra flyselskapet. Informasjon om dine rettigheter og refusjon (forbrukerrådet.no).

Verdikuponger

EU-kommisjonen har åpnet for at flyselskapene kan tilby verdikuponger i stedet for tilbakebetaling, men de er også tydelig på at du fremdeles kan kreve tilbakebetaling. Dersom du har fått cashpoints, bonuspoeng eller verdikupong av flyselskapet, kan du bruke disse på en ny reise senere. Ofte kan verdikupongen innløses i penger ved utløpsdato. Du vil ikke få erstatning fra forsikringen i tillegg. Vi råder våre kunder til å kreve refusjon i stedet for verdikuponger.

Pakkereiser

Pakkereiser refunderes av reisearrangøren dersom Utenriksdepartementets reiseråd gjelder for ditt reisemål og din reiseperiode.

Beløp du ikke får refundert kan du søke om å få dekket hos Eika.

Gjelder reiseforsikringen dersom jeg reiser på tross av UD sine reiseråd?

Vi anbefaler at du alltid følger Utenriksdepartementets reiseråd!

Velger du å reise på tross av reiserådene, vil ikke hendelser som er knyttet til Koronasituasjonen bli dekket av reiseforsikringen. Om du for eksempel reiser til et område hvor det er påvist smitte, vil evakuering ikke bli dekket. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

Det er lav bemanning på flyplasser, så bagasje kan bli forsinket som følge av Koronasituasjonen. Dette er også kjent før avreise og vil ikke være dekket.

For hendelser som ikke er Koronarelatert gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene er nå svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden. 

I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

Vi er her for deg

Meld skaden din her eller kontakt oss på telefon 915 03 850 (tast 2).

Merk: vi har et stort antall saker som meldes til oss. Du må derfor påregne lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Spørsmål og svar