Koronaviruset - kva dekker forsikringa?

Vi har stor pågang på telefonen, det er fint om du ikkje ringjer oss dersom det ikkje er akutt, men bruker tenestene våre på nett. Vi følgjer styresmaktene si oppfordring og jobbar også heimanfrå.

Har du helårs reiseforsikring?

Heilårs reiseforsikring dekkjer kostnader ved avbestilling av bestilte utlandsturar

Har du bestilt reise før 12. mars med avreise i perioden 12. mars til 30. april kan du melde saka til oss på nett så snart det er avklart om flyselskapet/reisearrangøren kansellerer reisa. Har du reise med avreisedato etter 30. april, ber vi deg vente med å melde sak.

Utanriksdepartementet (UD) oppdaterte sine reiseråd den 3. april 2020.

UD rådar nordmenn frå å reisa ut av Norge. Dei rådar også nordmenn som er i utlandet om å kome seg til Norge så snart som mogleg.

Dette rådet har medført at dei fleste flygingane til utlandet er innstilt. Flyselskapa refunderer bestilte billettar når flyet er innstilt. Mange hotell held også stengt. Disse hotella refunderer for betalte overnattingar sjølv om din bestilling i utgangspunktet ikkje kan avbestillast.

 

Refusjon av utlegg i samband med reise

Skulle du få utlegg som ikkje lar seg refundera ber vi deg ta kontakt med oss. Vi dekkjer dei utlegga du har som ikkje blir refundert av reisearrangør (slik som flyselskap, hotell, reisebyrå m. m). Vi treng då ei stadfesting frå reisearrangør på at dei ikkje refunderer dine utlegg.

Vi dekkjer også meirkostnader du har ved å booke om flybillettar for å komme deg heim til Norge på ein tidlegare dato enn opphavleg bestilt. Kontakt flyselskapet for ombooking.

Vi erfarer at dei fleste turarrangørar (inkl. flyselskap) har veldig mange førespurnader no. Det kan hende at dei ikkje behandlar din avbestilling før nokre timar før avgang. Vêr trygg på at du får refusjon så lenge reisa er innstilt av arrangør, og reisa er bestilt før reiseråda vart gitt.

 

Avbestilling av reiser med avgang etter 30. april

For reiser med avgang etter 30. april ber vi deg vente med å melde sak. Dette er fordi det er for langt fram i tid til at vi kan gi deg hjelp. 

 

Vi er her for deg

Kontakt oss på tlf. 915 03 850 (tast 2), eller meld skade her - så finn vi ei løysing.

Spørsmål og svar

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen når du sitter "koronafast" hjemme!

På grunn av koronautbruddet behøver mange å endre sine reiseplaner og avbestille eller endre allerede bestilte reiser. For å kunne avbestille uten at du eller noen i reisefølget er syk, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Dette dekkes ikke av forsikringen inkludert i kredittkortet.
 
Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet