Styret

Styret i banken

Arne Jan Sollied, styreleder
Torstein L. Stavseng, nestleder 
Ingunn Steinsvik Fladmark
Ingegjerd Eidsvik
Siw Pek, ansattes representant