Snøscooterforsikring

Eig du ein snøscooter, kan du forsikre denne hos oss.
  • 10 prosent rabatt dersom eigar er den same som fører, og er over 30 år
  • Rabatt for forhøgde eigendel
  • Ved FG-godkjent alarm, lås og attfinningssystem er det ingen eigendel
Kontakt meg om forsikring av snøscooter

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Skade på køyretøy

Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner  √   √   
Ulykke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.        

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!