Forsikring av moped og scooter

Eig du moped eller scooter, kan du forsikre den hos oss.
  • Kasko dekkjer skade på eige køyretøy og tryggingsutrusting som medfølger køyretøyet
  • Alle forsikringsalternativa inneber fri rettshjelp
  • Reduksjon av eigendel på tjuveri når firehjulinga er sikra med FG-godkjent lås
Kontakt meg om forsikring av Moped og scooter

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best. 

Kasko Tjuveri Brann Ansvar
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann


Ulukke*RettshjelpAnsvar*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.   

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Trafikkforsikringsavgift?

Her besvarer vi dei ofte stilte spørsmåla rundt endringa.