Bilforsikring

Kva bilforsikring du skal velje, avheng av kva slags bil du har og kor mykje du skal køyre. Eika Forsikring er eit trygt val med gode vilkår. Sjekk kva forsikring som passar best for deg.
  • Startbonus på 50 % med maks fem år til toppbonus og same bonus på bil 2 som bil 1
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Bil Pluss dekkjer feilfylling av drivstoff, både tømming og rensing av tank
Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Kva slags bilforsikring treng du?

Dette blir dekt av forsikringa

Visste du at...

Hjå oss får ungdom ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 prosent startbonus, og tilbakebetaler 5.000 kroner om du køyrer skadefritt i 5 år.

Gode råd