Automatisk eFaktura

Automatisk eFaktura gjer at du som kunde får tilsendt fakturaen rett i nettbanken. Det er både enkelt og trygt.

Slik sjekkar du i nettbanken:

Klikk på «Betalingar» i menyen.
Gå til eFaktura.
Vel «Automatisk eFaktura» øvst til høgre

Klikk på den grøne knappen med «Automatisk eFaktura» og godkjen med BankID. 

 

Slik sjekkar du i mobilbanken:

Klikk på «Betalingar» i menyen.
Gå til «Betalingsavtalar».
Vel «Automatisk eFaktura» nedst i menyen.

Vi gjer merksam på at dette ikkje er på plass i nye Eika Mobilbank endå. 

 

Automatisk eFaktura