Som kunde kan du påvirke utviklinga i Ørskog Sparebank. Alle kunder som har over 2.500,- på konto sammenhengende i 6 mnd kan stemme under forstanderskapsvalget i januar måned.

Forstanderskapet er det øverste organet i banken, og kan sammenlignes med generalforsamlingen i et aksjeselskap. Det er her de viktige vedtak som valg av styremedlemmer, stadfestelse av årsregnskap og utdeling av gaver blir gjort.

Hvert år skal det gjennomføres valg, og valnemnda i banken har nå starta arbeidet med kundevalget til forstandarskapet. Vi oppfordrer med dette stemmeberettigede til å foreslå kandidater som kan bidra i bankens gode utvikling. Forslaget skal inneholde kandidaten sitt navn, fødselsår og dato, fullstendig adresse samt grunngivelse for forslaget.

Eventuelle forslag må sende til Ørskog Sparebank senest 25.11.2020 til medlem i valnemda Sindre Tennfjord på sindre@orskogsparebank.no