Som kunde kan du påvirke utviklinga i Ørskog Sparebank ved å foreslå kandidater til forstanderskapet.

Forstanderskapet er det øverste organet i banken, og kan sammenlignes med generalforsamlingen i et aksjeselskap. Det er her de viktige vedtakene gjøres, som for eksempel valg av styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap og utdeling av gaver.

Valgnemda i banken har nå startet arbeidet med kundevalget til forstanderskapet som skal avholdes i januar 2022. Vi oppfordrer med dette stemmeberettigede til å foreslå kandidater som kan bidra i bankens videre utvikling. Forslaget skal inneholde kandidaten sitt navn, fødselsår og dato, fullstendig adresse samt grunngivelse for forslaget.

Alle myndige kunder i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd på minst 2.500 kr, kan velges og har stemmerett ved kundevalget.

Eventuelle forslag på kandidater til forstanderskapet kan sendes til Ørskog Sparebank v/ Sindre Tennfjord innen 24.11.2021. E-post: sindre@orskogsparebank.no