Landbruksmaskiner

Landbruksmaskinforsikringa dekkjer skadar på traktorar, skurtreskjarar og andre maskiner som blir brukt til jord- og skogbruk.
  • Forsikrar arbeidsmaskiner med og utan framdrift, landbrukstraktorar, reiskapar og utstyr til desse
  • Kan omfatte leigekøyring med inntil kr 50 000
  • Kan utvidast til å omfatte redning frå terreng eller veg
Kontakt meg om forsikring av landbruksmaskin

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og behovet ditt. 

Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tyveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glas


BrannTjuveriAnsvar
Rettshjelp

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Meld skade

Hos oss melder du skade på landbruksforsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har.

Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje mellom på dei ulike forsikringsalternativa. 

Kasko m/maskinskade Kasko Delkasko Ansvar
Redning veg i terreng


Transportkasko


Avbrot


Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulykke