Helseforsikring

Ved å kjøpe ei bedriftshelseforsikring gjer du det enklare for medarbeidarane dine å kome raskt tilbake i jobb etter sjukdom og arbeidsulukker.
 • Ta vare på medarbeidarane og hjelpa dei å kome raskare tilbake i arbeid
 • Spesialistvurdering innan 10 vyrkedagar
 • Tett oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringa

Helseforsikring dekker

 • Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.

 • Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse.

 • Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist. 

 • Rehabilitering etter behandling.

 • Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa. 

 • Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold.

Raskt tilbake i jobb

Det er ofte lange ventetider i det offentlege helsesystemet og sjukefråværet kostar bedriftene store summar årleg. Med riktig og rask behandling kan denne forsikringa hjelpe til at vegen tilbake til jobb blir raskare og rimelegare.

Fordeler med vår helseforsikring

 • Spesialistvurdering innen 10 virkedager.

 • Behandling eller operasjon innen 10/20/28 virkedager. Dette tilpasser bedriften selv.
 • Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.

 • Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet.

 • Et uavhengig medisinsk råd som kontinuerlig kvalitetssikrer de sykehus og leger vi til enhver tid benytter oss av.

 • Helseforsikring uten helseattest.

 • Lik pris uavhengig av alder, kjønn og livsstil.

 • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

Meld skade

For å bruke helseforsikringa din treng du ei henvisning til legespesialist, og eit fullmaktskjema som du finn på linken under her. Når Vertikal Helse har motteke utfylt fullmakt og henvisning du ein medisinsk rådgivar som skal sikre deg rask, trygg og riktig behandling. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
Telefon: 23 01 48 00
E-post: post@vertikalhelse.no

Gode råd

Friske tilsette gir sunn bedriftsøkonomi

Ei god helseforsikring sparar den tilsette og bedrifta for unødig tid i helsekø.