Forsikring av bedrifter

Ikkje sats på flaks. Sikra deg for framtida med gode bedrifsforsikringaer, personalforsikringar, landbruksforsikringar og forsikring av dine maskiner og køyretøy.

Vi dekkjer alle dine forsikringsbehov

Bedrift og tilsette

Landbruk

Køyretøy

Svært tilfredse kundar

Takk for tilliten!

Eika Forsikring scorar også i år svært godt på kundetilfredshet, og utmerker seg spesielt innan service i EPSI sin forsikringsundersøkelse. Sjå kvifor Lokalbankene og Eika er heilt i toppen her.

Gode råd

Friske tilsette gir sunn bedriftsøkonomi

Ei god helseforsikring sparar den tilsette og bedrifta for unødig tid i helsekø.