Korona-relatert informasjon

Her finn du informasjon som vi håper kan vere nyttig i for deg i ei krevjande tid. Vi vil gjere det vi kan for å hjelpe deg!

Ørskog Sparebank - ved din side også i urolige tider

Banksjef, Eirik Kavli 12.03.2020

 

Konsekvensene av korona-viruset kan bli alvorlige. Sammen med et stort fall i oljeprisen og fall på børsen gir dette stor uro knyttet til helse og økonomi i disse dager. Hvor lenge dette vil vare, og hvilke konsekvenser det får vet ingen. Men du kan være trygg på at Ørskog Sparebank gjør det vi kan for kundene og lokalsamfunnet gjennom denne tiden.

Frykt og uro rundt spredningen av Corona-viruset har gitt ringvirkninger i økonomien. Sammen med et stort fall i oljeprisen ser vi konsekvenser på Oslo Børs, som i skrivende stund er ned nesten 30% siden midten av januar. Vi hører nå daglig om flyruter som kanselleres, tjenestetilbud som kuttes, ansatte som sendes på hjemmekontor og idrettsarrangementer som avlyses. Mest dramatisk er det for bedrifter som permitterer ansatte. Krisen har kommet ubehagelig nært på oss, og som alle andre er også vi som jobber i banken bekymret for den kommende tiden.

Ørskog Sparebank har drevet bank siden 1857. Vi har stilt opp for våre kunder gjennom både verdenskriger, deflasjon, børsras og kriser i disse årene. Verden har en tendens til å ønske å komme tilbake til en normalsituasjon, og også denne gangen vil krisen gå over. Men det kan bli en tøff periode før det, der bedrifter får problemer, og ansatte vil bli permittert og miste jobben.

Ta kontakt med banken

Ørskog Sparebank tenker langsiktig, og vi stiller opp ved situasjoner som permitteringer, oppsigelser eller i verste fall konkurs og nedleggelse. Banken har mange virkemidler til å finne løsninger:

  • Rådgivning for bedrifter
  • Privatøkonomisk rådgivning
  • Avdragsfrihet på lån og andre tiltak i en periode.
  • Andre produkter som kan gi bedre likviditet.

Det viktigste rådet vi kan gi er å ta kontakt med banken så tidlig som mulig, om du ser at det kan bli økonomiske utfordringer i den kommende tiden. Dette gjelder både for bedrifter og personkunder. Vi anbefaler at du som kunde bruker hjemmesidene våre aktivt – her finner du direktenummeret til din faste kontaktperson i banken. Om du ikke vet hvem du skal kontakte så ber vi om at du ringer oss på telefon 7027 3550 først.

Ørskog Sparebank ønsker å bidra til dugnaden for å bremse smitten i samfunnet mest mulig. Våre ansatte blir også påvirket av at skoler stenges og andre inngrep i dagliglivet som måtte komme. Vi vil derfor be om at kunder som ønsker en samtale ringer på forhånd for å avtale tid, og vi ber samtidig om forståelse for at det kan bli nødvendig å gjennomføre møte på andre måter enn ansikt til ansikt.

Ørskog Sparebank skal strekke seg langt for å følge opp kundene også gjennom denne krisen.

Eirik Kavli
Banksjef

Sjefsøkonomen sine tankar om urolege tider

Jan Ludvig Andreassen bloggar om om dagsaktuelle saker