Sjekk kor mykje bagasjen din er verdt

Du reiser på ferie med langt større verdiar i kofferten enn du trur.

Kva gjer du om det oppstår ein skade på reisa di?


Skulle noko skje mens du er på reise kan du melde skadane dine elektronisk med BankID, via skademeldingsskjemaa våre eller du kan ringe oss for raskare behandling.

Meld skade elektronisk
Skademeldingsskjema
Tlf. 62 55 07 77
Skadeservice@eika.no

Kva skjer når eg har meldt skaden?
1. Når du melder skade elektronisk vil du bli kontakta seinast neste arbeidsdag. Ved periodar med ekstraordinær pågang kan det ta noko lengre tid.
2. Vi hjelper med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekt av forsikringa.
3. Er det behov for hjelp frå fagfolk eller ekspertar, involverer vi desse.
4. Vi følgjer opp saka di mot andre selskap eller partar, dersom det skulle vere nødvendig.