Vipps

Vipps fungerar for alle, uansett kva bank du har. Alt du treng er Vipps og mobilnummeret til personen du skal sende pengar til. Vipps gjer kvardagen enklare!
  • Send og ta imot pengar med det same
  • Gjere opp og dele rekningar
  • Byte mellom fleire kort når du handlar
  • Betale faktura

No får du Vipps-pengane inn på kontoen med éin gong

Vipps har blitt enda betre og raskare! No treng du ikkje lenger vente opptil ein dag før Vipps-pengane kjem inn på kontoen din.

Med Vipps Straksbetaling kan du sende og ta imot pengar med det same – direkte frå konto til konto.

Slik kjem du i gang:

  • Gå inn i Vipps-appen og trykk på profilikonet øvst i det venstre hjørnet
  • Registrer bankkontoen din i «Mottakskonto» og «Betalingskjelde» – pass på at kontoen står i ditt namn
  • Verifiser deg med BankID i Vipps dersom du ikkje allereie er verifisert
  • Vipps, Straksbetaling er klar til bruk!

Gode råd

Vipps for bedrift

Vipps Bedrift

Vipps er perfekt anten du har ei større bedrift eller driv innsamling til idrettslaget. Kundane dine får eit enkelt alternativ til kort og kontantar, og du får pengar rett inn på konto.

Vipps Faktura

Med Vipps Faktura kan kundane dine betale faktura når og kvar dei vil. Du får kjappare innbetalingar og betre likviditet.

VippsGO

Ny løysing frå Vipps – skreddarsydd for små butikkar, lag og foreiningar som har ein kiosk eller ein utsalsstad.