Mobilbank

Med mobilbanken har du dei aller fleste banktenestene tilgjengeleg på mobilen:
 • Sjekk saldo og bevegelsar på kontoane dine
 • Betal rekningane dine. Enkelt og trygt!
 • Kjøp, sjå og endre forsikringar
 • Få full oversikt over fonds- og pensjonsparinga di

Andre tenester

Mobilbanken har gjort PC-en overflødig, her finn du dei aller fleste banktenester du kjenner frå nettbanken. Med nokre få sveip og trykk kan du enkelt:

 • Kjøpe og endre fond
 • Starte individuell pensjonssparing (IPS) og opprette aksjesparekonto (ASK)
 • Søkje om finansieringsbevis, bustadlån og andre lån
 • Sjå PIN-kode og endre regionsperre på korta dine
 • Finne vekslingsbeløp i valutakalkulatoren
 • Vegbevis og forsikringskort
 • Opprette Avtalegiro og automatisk eFaktura
 • Opprette faste betalingar

Lurer du på noko eller treng hjelp?

Vi vil vere tilgjengelig for deg på telefon frå kl. 07.00 (helg frå kl. 09.00) til kl. 23.00.
Vi veit at det er viktig for deg å få rask og enkel kontakt med oss.

Gode råd

Mi sparing har gjort mobilbanken meir komplett

Det er no endå enklare å styre sparinga din frå mobilen.