Reklamasjon

Har du fått belasta eit sum dobbelt, ikkje motteke vare eller er utsett for svindel, kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon.