Butikkforsikring

Dette er ei kombinert forsikring som dekkjer dei fleste behov du har som butikkeigar.
 • Omfattar maskiner, varer og lausøyre samt ansvarsforsikring og avbrotstap i 18 månader
 • Utvid forsikringa med dekning for eiga innreiing av bygningen
 • Vel sesongvarierte forsikringssummar
Kontakt meg om Butikkforsikring

Om forsikringa

Dette dekkjer forsikringa

Butikkforsikring er ei kombinert forsikring som omfattar dei fleste behov som handelsverksemder har: 

 • Brann-, vatn- og innbrotskadar. 
 • Avbrotstap i inntil 18 månader. 
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- eller personskade.
 • Rekonstruksjon av arkiv, datafiler og liknande. 
 • Rydjingsutgifter etter erstatningsmessig skade. 
 • Vindauge og skilt.
 • Bygningsmessig tilleggsinnreiing. 
 • Underslag, bedrageri og liknande.  
 • Ran og overfall.  
 • Rettshjelp.  

Tilleggsforsikringar

Forsikringa kan utvidast med: 
 • Varer i kjøle- og frysedisk ved feil eller svikt i.
 • kjølesystem eller straumtilførsle. 
 • Innhald i verdiskap. 
 • Tank med innhald. 
 • Datautstyr og databerarar. 
 • Post i butikk. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema