Får du svettetokter og mareritt om «Luksusfellen» viss du vurderer å handla på kreditt? Det er det heldigvis liten grunn til. Berre ein promille av kundane våre har problem med å tilbakebetala kredittkortgjelda si.

Bruk av kredittkortet kan gi deg god oversikt over forbruket ditt samtidig som det òg kan gi deg ein del fordeler. Dei fleste har god kontroll på økonomien sin, og i mange tilfelle gir bruk av kredittkort deg òg større tryggleik og sikkerheit enn om du betaler med bankkortet. Det er ikkje slik at eitt kort passar best i alle samanhengar, og det kan derfor til tider lønna seg å bruka kredittkortet. Som hovudregel er det best å betala kredittkortfakturaen ved forfall for å unngå unødvendige rentekostnader. Men, enkelte gonger kan det vera lurt å tilbakebetala kredittkortbruket over fleire månader viss likviditeten er dårleg. Dette treng heller ikkje å kosta så mykje som ein trur viss ein held seg til ein fornuftig nedbetalingsplan.

Her viser vi deg eit regne-eksempel som viser dei faktiske kostnadene du får viss du vel å nedbetala kredittkortrekninga di over litt lenger tid. Vaskemaskina går i stykke
Vaskemaskina verker ikkje lengre og klesvasken hopar seg opp. Det er Black Friday, og du finn fleire gode tilbod på nett, så du vel å kjøpa ein ny. Du lurer på om du skal nedbetala vaskemaskina over tre månader, og når du bruker kalkulatoren på nettsida vår kan du raskt finna ut av kor mykje det vil kosta deg. 

Her er ei kort forklaring:
• Den nye vaskemaskina kostar 6.000 kroner på tilbod (førpris er 9.000 kroner)
• Han skal nedbetalast med like store avdrag kvar månad, altså 2.000 kroner kvar månad i tre månader
• Den første månaden har du rentefri betalingsutsettelse og betaler 2.000 kroner
• Månad nummer to betaler du 2.069 kroner (2.000 kroner i avdrag + rente av 4.000 kroner som er 69 kroner)
• Tredje månad betaler du 2.032 kroner (2.000 kroner i avdrag + rente av 2.000 kroner som er 32 kroner)

Dette betyr derfor at vaskemaskina totalt sett kostet deg 6.101 kroner, kor rentene utgjer 101 kroner. Viss du hadde betalt fullpris for maskina, hadde den kosta deg 9.000. Du har dermed spart 2.899 kroner sjølv om du vel å nedbetala over tre månader.

Viss du har tenkt å bruka kortet ditt på noko kostbar på Black Friday, sjekk kva dette vil kosta deg viss du vel å nedbetala over lenger tid.