Politiet flytter ut 01.01.2018 og banken ønsker å komme i kontakt med interessenter for leie av 350 m2 i 1. etasje i bankbygget på Sjøholt.

Bygningen er regulert til forretning, kontor og sørvis. Gode parkeringsforhold og attraktiv beliggenhet med profilering mot E136.

For mer informasjon, kontakt banksjef Eirik Kavli på 980 366 95.