Ørskog Sparebank er opptekne av å syte for god kundeservice og å ha fornøgde kundar.

Norsk Gallup vil på vegne av oss, gjennomføre bankens årlige kundemåling.

Vi får mange tilbakemeldingar frå våre kundar i det daglige. Det er viktig og bra. For å vidareutvikle oss i tråd med kundane sine behov og forventningar, treng vi også tilbakemeldingar frå våre kundar på ein samla og systematisk måte. Derfor gjennomfører vi årlige kundemålingar.

Årets kundemåling gjennomførast i perioden 13. februar til 6. mars. Sjølve undersøkinga gjennomførast som nevnt av Norsk Gallup på våre vegne.

Det tar ca. 10 minutt, og alle som deltar er med i trekninga av 10 Eika-gåvekort med verdi på kr. 1.000,-.