Ørskog Sparebank er opptekne av å syte for god kundeservice og å ha fornøgde kundar.

Tidane endrar seg, og kundane sine behov endrar seg stadig. Vi vonar derfor at du vil ta deg nokre minutt til å fortelje oss kva du er nøgd med, og kva vi må forbetre oss på. Datainnsamlinga blir gjennomført av Kantar TNS på e-post. Dette skjer på ein kryptert lenke over 2 perioder; 25.1 – 2.2 og 12.2 -23.2. 2. Kundane kan svare på PC, nettbrett eller mobil.
Om du ikkje vil delta er det mogleg å melde seg av på ei avmeldingslenke.